Pactum Lawcenter

Juridik & Ekonomi

Verksamhet

/r286-9-logo-asf-france-news.png                                                                                                                                  

Affärsjuridik

Vi hjälper dig vid start eller övertagande av rörelse med val av bolagsform,bolagsbildning samt alla registreringar hos skatteverk och övriga myndigheter. Vid behov hjälper vi dig med upprättande eller granskning av avtal samt biträder dig om tvist skulle uppstå i rörelsen.

                   
Familjerätt

Privatpersoner hjälper vid med upprättande av äktenskapsförord, samboavtal,gåvobrev, testamente. Vi biträder vid familjerättsliga tvister och ärenden samt åtar oss upprättande av bouppteckning, bodelning och arvskifte. 

 

Socialförsäkringsjuridik 

Vi har särskild utbildning och erfarenhet i socialförsäkring och hjälper dig vid alla tvister inom detta område såsom överklagan beslut från Försäkringskassan angående sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadeersättning eller assistansersättning. 

 

Personskadejuridik 

Skulle du råka ut för skada hjälper vi dig med framställande av krav gentemot försäkringsbolag och vållande part.

 

Bokföring 

Vi tillhandahåller även hjälp med löpande bokföring, bokslut och deklaration. Begär offert på fast pris per månad eller på visst uppdrag genom att fylla i kontaktformulär på följande sidor.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
View My Stats #####################################################