Pactum Lawcenter

Juridik & Ekonomi

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Personer som har utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde. Brottsoffer kan begära att en viss jurist skall företräda dem. Målsägandebiträdets arbete är kostnadsfritt för brottsoffret, och bekostas av domstolen.

Ett måtsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet under förundersökning och huvudförhandling innefattande framställande av skadeståndsanspråk.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
View My Stats #####################################################