Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Personer som har utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde. Brottsoffer kan begära att en viss jurist skall företräda dem. Målsägandebiträdets arbete är kostnadsfritt för brottsoffret, och bekostas av domstolen.

Ett måtsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet under förundersökning och huvudförhandling innefattande framställande av skadeståndsanspråk.

 

 250px-trelleborg-palmen.jpg

Pactum Juristcentrum

Västergatan 3A

231 64 Trelleborg

Tel 070-235 97 27

pactumab@live.se

För nyhetsbrev

 1675756.png

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
View My Stats #####################################################