Pactum Lawcenter

Juridik & Ekonomi

Presentation

red.jpg

 

ext.jpg

 

 

                 

Rolf G Andersson/Jur kand 
 

Jur kand examen 1972 därefter anställningar hos socialförvaltning/i huvudsak utredningsarbete angående omläggning av avgifter inom äldrevården samt därefter utarbetande av handbok/,tingsrätt och försäkringskassan/aspirantutbildning/ samt doktorand i familjerätt.

Från 1978 bedrivit juridisk uppdragsverksamhet i egen firma.

Verksam som taxeringsnämndsordförande samt lärare i bokföring och skattejuridik hos Kursverksamheten vid Lunds Universitet.

 

1987- 2003 allmänpraktiserande advokat. Verksamheten omfattade brottmål, familjerätt,skatterätt, företagslikvidator, affärsjuridik, migrationsärenden samt övriga juridiska uppdrag.

2013 fastighetsakademi Södertorns Universitet

 

Därefter konsultverksamhet i huvudsak inom affärsjuridik, skattejuridik, familjerättsärenden, migrationsärenden samt socialförsäkringsjuridik.

Särskild utbildning och erfarenhet i försäkringskasseärenden, skatteärenden samt familjerättsärenden.

https://se.linkedin.com/in/rolf-g-andersson-4844141b 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
View My Stats #####################################################